Tổng hợp mã giảm giá Shopee sale đầu năm 1/1/2024
12/30/2023 9:47:07 AM
drake.longngu ...

kienthucgioi.com chia sẻ một số mã giảm giá Shopee đầu năm 2024 01/01:

Voucher Giá Trị Đơn Từ Thời gian bắt đầu List Áp Dụng Tên Shop
VEGAN5K 5000 10000 12/31/2023 12:00:00 AM Link shop Vegan Society
VEGAN49KK 49000 699000 12/31/2023 12:00:00 AM Link shop Vegan Society
TSIM11 199000 199000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop TSIMPLE_OFFICIAL
ALBE1S1 199000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Alber Kids - Thời Trang Trẻ Em
MAPH01VV1 30000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Dược Mỹ Phẩm Bác Sĩ Mã Phượng
BERG30K0 30000 139000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Bergami Official Việt Nam
KABIS111 399000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Kabico Official
ANNA50K13 50000 499000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Kính Mắt Anna Original
KABIVD111 5000 99000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Kabico Official
KABIVD112 15000 199000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Kabico Official
ANNA100K9 100000 900000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Kính Mắt Anna Original
KABIVD113 25000 299000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Kabico Official
MIWAKOGHL 80000 799000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Miwako Official Store 
MIWAKOMN1 100000 999000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Miwako Official Store 
MIWAKONM1 100000 999000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Miwako Official Store 
MIWAKOMNH 120000 1990000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Miwako Official Store 
MIWAKMNJ 150000 2499000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Miwako Official Store 
DOKC999K 999000 1750000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Dokcrazy.official
NHASDFGG 5000 119000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH MCBOOKS
NHASMCB50 50000 599000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH MCBOOKS
BUKANM2 199000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Buka - Korean Bujo
FITO1234 28000 188000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Fitolabs-Gian hàng chính hãng
BERG50K8R 50000 100000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Bergami Official Việt Nam
MIWAKOVBH 100000 999000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Miwako Official Store 
VIET11VN 111000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Việt Thái Organic
JOVE30K 30000 899000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop jovenfashion
JOVE60K 60000 1499000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop jovenfashion
NHAT01VV1 30000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop NHÀ THUỐC PINCARE
HOMI55K0H 55555 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop homies.saigon
HERBS 200000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Herbario Vietnam Chính Hãng
AKUBAJ3 111000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop AKUBA
AKUBAJ5 222000 1500000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop AKUBA
RABI11 50000 450000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Rabity Kids Fashion
BABY1S1 99000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop BabyKorea Store
ANVATT12K 2000 99000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Ăn Vặt Cô Nương Béo
ANVAT1T5K 5000 169000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Ăn Vặt Cô Nương Béo
MOLF01101 15000 319000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Molfix - Gian Hàng Chính Hãng
MOLF12470 70000 400000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Molfix - Gian Hàng Chính Hãng
MOLF01102 25000 519000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Molfix - Gian Hàng Chính Hãng
MOLF01103 35000 719000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Molfix - Gian Hàng Chính Hãng
HOMEHDFHJ 12000 112000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Homer Official Store
HOMEHBHSJ 15000 250000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Homer Official Store
DUOC50K04 50000 300000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Dược Bắc Ninh
VIETBR6 40000 500000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Việt Brothers Official
REJUN11 10000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Rejuvaskin Official Store
VEGAN111K 111000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Vegan Society
COVO50KM1 50000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Thời trang, tất vớ nam nữ
DOKC50K 50000 220000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Dokcrazy.official
AMYRA0H 100000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop AMYRA -ĐẦM THIẾT KẾ U30+
DUOC50K01 50000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Dược Bắc Ninh
DUOC30K04 30000 159000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Dược Bắc Ninh
GIAYTM11 100000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop TIMAN
DOKC200K 200000 680000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Dokcrazy.official
DOKC100K 100000 480000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Dokcrazy.official
360B1S1 200000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop 360 Boutique . 
MIWAKOT24 50000 599000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Miwako Official Store 
RABI100 100000 1000000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Rabity Kids Fashion
WANN35K 35000 950000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Wanna Hang
GONDTET25 1000001 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Gôn đồ chơi
REJUN30 30000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Rejuvaskin Official Store
RABI40 40000 600000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Rabity Kids Fashion
PEAL50KM1 50000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop PEALO
MAPH01SV1 199000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Dược Mỹ Phẩm Bác Sĩ Mã Phượng
NHAT01SV1 199000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop NHÀ THUỐC PINCARE
DOKC500K 500000 950000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Dokcrazy.official
CHER50N00 50000 129000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Cherry_Store_Việt_Nam
YSPA50K1 50000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop YS Park Official Store
LCASTA50 50000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop LCasta
JOVE15K 15000 499000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop jovenfashion
GOND100K 100000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Gôn đồ chơi
MEBOOK100 100000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Me Book
OLOLA40K1 40000 1399000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop OLOLA Official Store
REJUN20 20000 650000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Rejuvaskin Official Store
TAMI50KFG 50000 100000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop TAMI Cosmetics
MIWAKOHU1 50000 599000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Miwako Official Store 
NABI1113 111000 511000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Nabizam Official Store
FURL2FSDF 250000 4000000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Furla Official Store
FURL11SDF 300000 4500000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Furla Official Store
OLOLA10K3 10000 399000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop OLOLA Official Store
DECONM2 299000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop DecorMe Văn Phòng Phẩm
OLOLA20K1 20000 699000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop OLOLA Official Store
HIEU1S1 199000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Mai Đỗ Cosmetics
DEARA15 15000 199000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Dearmay VN Official
DEARA30 30000 350000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Dearmay VN Official
SONG01011 30000 299000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Yến Sào Song An
SONG01012 50000 499000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Yến Sào Song An
SONG01015 120000 2900000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Yến Sào Song An
HOAH11AE 61000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop PHỤ KIỆN MELY
CHER5KCAK 5000 99000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Cherry_Store_Việt_Nam
VINH11241 111000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Thế Giới Dược Vinh Gia
VINH11248 15000 320000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Thế Giới Dược Vinh Gia
VINH11247 25000 549000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Thế Giới Dược Vinh Gia
VINH1124C 40000 888000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Thế Giới Dược Vinh Gia
VINH1124B 50000 990000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Thế Giới Dược Vinh Gia
VINH11249 50000 990000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Thế Giới Dược Vinh Gia
VINH11240 75000 1499000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Thế Giới Dược Vinh Gia
ORGAVDRHU 40000 349000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Orgavil Store
ORGAFVGC 50000 399000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Orgavil Store
ORGAVIHUK 50000 499000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Orgavil Store
ORGAFVGHW 50000 499000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Orgavil Store
ORGAVYURF 90000 899000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Orgavil Store
ORGAQEHYU 90000 899000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Orgavil Store
ORGAVQWA 90000 899000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Orgavil Store
ORGAGHTQ 120000 990000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Orgavil Store
ORGAVIGTY 100000 1499000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Orgavil Store
FITO122 18000 128000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Fitolabs-Gian hàng chính hãng
DUOCT103 20000 299000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Dược Phẩm Meracine
YUME2412 5000 169000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Yumeisakura_officialstore
YUME24121 10000 269000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Yumeisakura_officialstore
YUME24011 20000 400000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Yumeisakura_officialstore
EVEREMKTL 5000 150000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop EVERON OFFICIAL STORE HCM
EVERHUTKD 200000 3200000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop EVERON OFFICIAL STORE HCM
EVERHTSDE 300000 5000000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop EVERON OFFICIAL STORE HCM
MOON110K 110000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop MoonBook- Top sách luyện thi
SMILS0101 40000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Smilee Official Store
SMILS1199 10000 199000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Smilee Official Store
OLOL102K 2000 129000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop OLOLA Official Store
OLOLA99K0 99000 299000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop OLOLA Official Store
PANAJCR01 3500000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Panasonic Official Store
PANAJCR02 2200000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Panasonic Official Store
PANAJRC02 1500000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Panasonic Official Store
PANAJCR03 1000000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Panasonic Official Store
PANAJCR06 850000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Panasonic Official Store
PANAJCR04 700000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Panasonic Official Store
PANAJRC01 700000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Panasonic Official Store
PANAJCR07 500000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Panasonic Official Store
PANAJTV03 500000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Panasonic Official Store
PANAJTV01 300000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Panasonic Official Store
PANAJCR08 300000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Panasonic Official Store
PANAJCR05 200000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Panasonic Official Store
PANAJTV02 200000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Panasonic Official Store
OLOLA5KT1 5000 299000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop OLOLA Official Store
HATR58AN 50000 0 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Nanashop2711
HATRDIA 10000 139000 1/1/2024 12:00:00 AM Link shop Nanashop2711
ANNA300K1 500000 0 1/1/2024 12:11:00 AM Link shop Kính Mắt Anna Original
360B1S2 100000 0 1/1/2024 12:30:00 AM Link shop 360 Boutique . 
KABIS112 199000 0 1/1/2024 12:30:00 AM Link shop Kabico Official
HOAH11AE1 51000 0 1/1/2024 12:30:00 AM Link shop PHỤ KIỆN MELY
KINHVC01 199000 0 1/1/2024 12:41:00 AM Link shop KÍNH MẮT THIÊN HÀ
TSIM12 199000 199000 1/1/2024 1:00:00 AM Link shop TSIMPLE_OFFICIAL
TSIM13 199000 199000 1/1/2024 2:00:00 AM Link shop TSIMPLE_OFFICIAL
YODYSDF 99000 549000 1/1/2024 2:00:00 AM Link shop Yody. vn
OLOLA9H 99000 299000 1/1/2024 9:00:00 AM Link shop OLOLA Official Store
360B1S3 100000 0 1/1/2024 9:00:00 AM Link shop 360 Boutique . 
NABI1114 111000 511000 1/1/2024 9:00:00 AM Link shop Nabizam Official Store
GIAYTM09 100000 0 1/1/2024 9:00:00 AM Link shop TIMAN
KABIS113 99000 0 1/1/2024 9:00:00 AM Link shop Kabico Official
VINH11244 55000 0 1/1/2024 9:00:00 AM Link shop Thế Giới Dược Vinh Gia
HOMI55K10 55555 0 1/1/2024 10:00:00 AM Link shop homies.saigon
NHAT01VV2 25000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop NHÀ THUỐC PINCARE
KINHVC2 199000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop KÍNH MẮT THIÊN HÀ
BUKANM3 50000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Buka - Korean Bujo
KABIS114 299000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Kabico Official
BABY1S3 99000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop BabyKorea Store
BERG30K12 30000 139000 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Bergami Official Việt Nam
TSIM14 199000 199000 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop TSIMPLE_OFFICIAL
MAPH01VV2 25000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Dược Mỹ Phẩm Bác Sĩ Mã Phượng
BUKANM1 199000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Buka - Korean Bujo
DUOC50K02 50000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Dược Bắc Ninh
DUOC30K05 30000 159000 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Dược Bắc Ninh
GIAYTM12 100000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop TIMAN
DUOC50K05 50000 300000 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Dược Bắc Ninh
NABI1115 111000 511000 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Nabizam Official Store
360B1S4 200000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop 360 Boutique . 
LCASTA30K 30000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop LCasta
NHAT01SV2 99000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop NHÀ THUỐC PINCARE
MAPH01SV2 99000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Dược Mỹ Phẩm Bác Sĩ Mã Phượng
HIEU1S3 99000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Mai Đỗ Cosmetics
ANNA300K2 300000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Kính Mắt Anna Original
CHER50N12 50000 129000 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Cherry_Store_Việt_Nam
DECONM3 50000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop DecorMe Văn Phòng Phẩm
DECONM1 299000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop DecorMe Văn Phòng Phẩm
VINH11242 111000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Thế Giới Dược Vinh Gia
MOONSGFEG 50000 0 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Thời trang Thiết kế Moon Store
FITO33 18000 128000 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Fitolabs-Gian hàng chính hãng
HATROAIA 10000 139000 1/1/2024 12:00:00 PM Link shop Nanashop2711
KABIS115 99000 0 1/1/2024 12:30:00 PM Link shop Kabico Official
VINH1124A 55000 0 1/1/2024 1:00:00 PM Link shop Thế Giới Dược Vinh Gia
VINH11245 55000 0 1/1/2024 3:00:00 PM Link shop Thế Giới Dược Vinh Gia
OLOLA15H 99000 299000 1/1/2024 3:00:00 PM Link shop OLOLA Official Store
BABY1S5 99000 0 1/1/2024 3:00:00 PM Link shop BabyKorea Store
HIEU1S5 99000 0 1/1/2024 3:00:00 PM Link shop Mai Đỗ Cosmetics
KINHVC3 119000 0 1/1/2024 3:01:00 PM Link shop KÍNH MẮT THIÊN HÀ
ANNA50K12 50000 0 1/1/2024 3:07:00 PM Link shop Kính Mắt Anna Original
ANNA300K3 300000 0 1/1/2024 6:00:00 PM Link shop Kính Mắt Anna Original
BERG30K18 30000 139000 1/1/2024 6:00:00 PM Link shop Bergami Official Việt Nam
KABIS116 99000 0 1/1/2024 6:00:00 PM Link shop Kabico Official
MIWAKOMNS 100000 999000 1/1/2024 7:00:00 PM Link shop Miwako Official Store 
VINH11246 55000 0 1/1/2024 7:00:00 PM Link shop Thế Giới Dược Vinh Gia
ANNA50K14 50000 0 1/1/2024 7:05:00 PM Link shop Kính Mắt Anna Original
HOMI55K20 55555 0 1/1/2024 8:00:00 PM Link shop homies.saigon
TSIM15 199000 199000 1/1/2024 8:00:00 PM Link shop TSIMPLE_OFFICIAL
GIAYTM21 100000 0 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop TIMAN
DUOC50K06 50000 300000 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop Dược Bắc Ninh
DUOC30K06 30000 159000 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop Dược Bắc Ninh
DUOC50K03 50000 0 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop Dược Bắc Ninh
360B1S5 100000 0 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop 360 Boutique . 
HIEU1S7 99000 0 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop Mai Đỗ Cosmetics
DECONM4 99000 0 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop DecorMe Văn Phòng Phẩm
MAPH01SV3 99000 0 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop Dược Mỹ Phẩm Bác Sĩ Mã Phượng
NHAT01SV3 99000 0 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop NHÀ THUỐC PINCARE
NHAT01VV3 25000 0 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop NHÀ THUỐC PINCARE
KABIS117 299000 0 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop Kabico Official
BABY1S7 99000 0 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop BabyKorea Store
AKUBAJ4 111000 0 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop AKUBA
BUKANM4 99000 0 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop Buka - Korean Bujo
MAPH01VV3 25000 0 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop Dược Mỹ Phẩm Bác Sĩ Mã Phượng
VINH11243 111000 0 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop Thế Giới Dược Vinh Gia
MOONJN667 50000 0 1/1/2024 9:00:00 PM Link shop Thời trang Thiết kế Moon Store
KABIS118 99000 0 1/1/2024 9:30:00 PM Link shop Kabico Official
LCASTA100 100000 0 1/1/2024 10:00:00 PM Link shop LCasta
360B1S6 200000 0 1/1/2024 10:00:00 PM Link shop 360 Boutique . 
ANNA300K4 300000 0 1/1/2024 10:04:00 PM Link shop Kính Mắt Anna Original
HATOLADUO 11000 0 1/1/2024 10:21:00 PM Link shop HATOLA
OLOLA10K2 10000 699000 1/2/2024 12:00:00 AM Link shop OLOLA Official Store
SUNNYT1A 15000 299000 1/2/2024 12:00:00 AM Link shop Sunnyvali
SUNNYT1B 25000 499000 1/2/2024 12:00:00 AM Link shop Sunnyvali
VIET11511 115000 0 1/15/2024 12:00:00 AM Link shop Việt Thái Organic
FURL15GFD 300000 4500000 1/15/2024 12:00:00 AM Link shop Furla Official Store
FURL800KS 800000 0 1/24/2024 11:00:00 AM Link shop Furla Official Store
FURL25KHF 300000 4500000 1/25/2024 12:00:00 AM Link shop Furla Official Store
OZENK3574 500000 0 1/25/2024 12:00:00 AM Link shop OZENKA - CROPTOP BABY TEE
BAONT2S3 30000 599000 2/1/2024 12:00:00 AM Link shop Bảo Ngọc Jewelry
CHER50N21 50000 129000 2/1/2024 9:00:00 PM Link shop Cherry_Store_Việt_Nam